Publisert 05.04.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Magasinstatistikken flytter til nve.no

NVEs vannmagasinstatistikk vil fra 8. april være tilgjengelig i ny og forbedret utgave på nve.no. Magasinstatistikken forteller mye om ressurssituasjonen i kraftmarkedet og er et av NVEs viktigste verktøy for å overvåke forsyningssikkerheten.

NVE publiserer hver onsdag kl. 13 statistikk over fyllingsgraden i norske vannmagasiner. Fyllingsgraden forteller energiinnholdet i magasinene, og dermed ressurssituasjonen i kraftmarkedet. NVE ønsker å utvikle tjenesten videre, men den gamle løsningen på vannmagasinfylling.nve.no er utdatert og står i veien for dette. Vi har derfor flyttet magasinstatistikken inn i en ny database, og fra og med 8. april 2019 vil magasinstatstikken være tilgjengelig i ny drakt, på nve.no. Lenke til ny rapport publiseres mandag kl 13.00.

Magasinstatistikken blir fra mandag også tilgjengelig via et nytt API.

-Vi vet at mange aktører bruker magasinstatistikken i sine produksjonsberegninger. NVE ønsker å tilby en brukervennlig løsning og oppdaterer nå flere av våre tjenester som en del av en helhetlig digitalisering. Den nye magasinstatistikken er robust og fremtidsrettet, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

Vannmagasinfylling.nve.no pensjoneres 1. juli 2019

For at brukerne av magasinstatistikken skal få tid til å omstille seg, vil NVE beholde den gamle løsningen på vannmagasinfylling.nve.no parallelt med publiseringen av den nye magasinstatistikken frem til 1. juli i år.

Magasinkapasiteten i Norge er 86,9 TWh

NVE henter måledata fra 489 vannkraftmagasiner for å beregne magasinstatistikken. Magasinkapasiteten i disse magasinene ble sist beregnet i 2004 til 82,2 TWh. Siden den gang har nye kraftverk kommet til, og andre har blitt bygget om. NVE vil fra nå av referere energifyllingen til hele magasinkapasiteten i Norge på 86,9 TWh. Magasinkapasiteten kommer til å bli oppdatert hvert år, slik at den reflekterer den faktiske kapasiteten i landet og i hvert prisområde.

NVE har laget en detaljert beskrivelse av hvordan magasinstatistikken beregnes og kan lese her.

En oversikt over de viktigste endringene som trer i kraft fra 8.april 2019 finnes her.

 

 

Kontakt

Fredrik Arnesen, Seksjonssjef, frar@nve.no, 22959460

Valentin Koestler, Overingeniør, vak@nve.no, 22959167