Publisert 01.07.2024

Varedeklarasjon for strømleverandører 2023

NVEs beregning av varedeklarasjonen for strømleverandører 2023 er publisert. Strøm kjøpt med opprinnelsesgarantier har økt med 10,5 TWh fra 27,7 til 38,2 TWh. 

Foto: NVE

Strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, skal vise til NVEs årlige beregning av varedeklarasjonen. Varedeklarasjonen er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier.    

NVEs beregning av varedeklarasjonen for strømleverandører 2023 finner du her. 

Med bakgrunn i EUs elmarkedsdirektiv må norske strømleverandører informere strømkundene sine om opprinnelsen til leveransene av elektrisk energi i foregående år gjennom varedeklarasjoner.   

En strømleverandør som ønsker å lage en individuell varedeklarasjon, som gir forbrukeren dokumentasjon på at strømmen er produsert fra bestemte fornybare energikilder, skal gjøre dette gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantier som har blitt brukt av en strømleverandør i en individuell varedeklarasjon skal slettes, slik at de ikke kan selges igjen.   

Strømleverandører som selger strøm til kunder som ikke kjøper opprinnelsesgarantier skal vise til varedeklarasjon for strømleverandører som NVE beregner. Varedeklarasjonen gir ikke informasjon om hvilken strøm norske forbrukere har i stikkontakten, men opprinnelsesgarantiordningen gir strømkunder muligheten til å uttrykke en preferanse for strøm fra fornybare kilder ved å etterspørre opprinnelsesgarantert strøm.  

Her finner du varedeklarasjonen for strømleverandører 2023 (Electricity disclosure 2023) på engelsk. 

Kontakt

Overingeniør Jørgen Kristoffer Tuset