Publisert 26.06.2024

Styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten trer i kraft 1. juli

Den 1. juli 2024 trer flere endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven i kraft. Endringene gir myndighetene flere virkemidler for å sikre forsyningssikkerheten.   

- Norge har et robust kraftsystem og høy forsyningssikkerhet. Når det er sagt, er det viktig at vi er forberedt og har et regelverk som sørger for at vi kan håndtere situasjoner hvor forsyningssikkerheten blir utfordret, forteller seksjonsleder Ann Myhrer Østenby. 

Stiller større krav til at kraftprodusentene skal ivareta forsyningssikkerhet 

Ny bestemmelse i vassdragsreguleringsloven pålegger kraftprodusenter å utarbeide strategier for forsyningssikkerheten. Formålet er tydeliggjøring av at kraftprodusenter skal ha et bevisst forhold til forsyningssikkerhet og legger dette til grunn ved vanndisponering.  

NVE forventer at alle kraftprodusentene har utarbeidet strategi for å bidra til forsyningssikkerhet etter de nye bestemmelse innen 1. oktober 2024. Vi utarbeider for tiden veiledning til bestemmelsene og forventer å publisere dette i slutten av august 2024. I forbindelse med forarbeidet med styringsmekanismen delte vi en mal for utarbeidelse av strategi. Vi anbefaler at denne brukes som utgangspunkt fram til ytterligere veiledning blir publisert. Vi ønsker også å invitere kraftprodusenter som omfattes av bestemmelsene til et dialogmøte i september for å diskutere arbeidet med å oppfylle de nye bestemmelsene. 

Kraftrasjoneringsforskriften har nå flere virkemidler for å motvirke energiknapphet 

Styringsmekanismen gir myndighetene flere virkemidler å ivareta og styrke forsyningssikkerheten. Enkelte av bestemmelsene i ny forskrift for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering henger sammen med lov- og forskriftsendringer som nå blir gjeldene. Det gjelder blant annet at myndighetene kan iverksettes virkemidler for å motvirke energiknapphet også før det erklæres kraftrasjonering. 

- Ny forskrift legger opp til en gradvis økning av tiltak. Erfaringene fra sommeren 2022 viste at rapportering fra kraftprodusenter var et viktig verktøy for NVE sin vurdering av kraftsituasjonen. Rapporteringsordningen blir derfor nå lovfestet gjennom kraftrasjoneringsforskriften, forteller Ann Myhrer Østenby. 

Les mer om endringene i kraftrasjoneringsforskriften her: Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften) - NVE 

 

Kontakt

Mette E. Henriksen, fung. seksjonssjef 
meh@nve.no  

Fakta

Forsyningssikkerhet defineres som kraftsystemets evne til å kontinuerlig levere elektrisk kraft av en gitt kvalitet til sluttbruker. Forsyningssikkerhet er et samlebegrep som omfatter energisikkerhet, effektsikkerhet og driftssikkerhet. De nye bestemmelsene som blir satt i kraft gjelder hovedsakelig energisikkerhet og at det til enhver tid skal være tilstrekkelig med tilgjengelig kraftproduksjon til å dekke kraftforbruket. Bestemmelsene skal bidra til å unngå energiknapphet og kraftrasjonering.