Publisert 10.07.2024

Vassmagasinstatistikk veke 27 2024

Ved utgangen av veke 27 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 70,1 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke  27, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.