Publisert 21.12.2022

Oppdatert grunnlag for nedbør og snø er nå tilgjengelig for prisområder

Energiinnhold i nedbør og snø er oppdatert og tilgjengelig for alle de fem prisområdene i Norge i rapporten https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/hydrologiske-data-til-kraftsituasjonsrapporten/. Fra før var det kun tilsig som var fordelt på prisområder.

Rapporten gir nå et mer komplett bilde av ressurssituasjonen for de enkelte prisområdene. Det er også mulig å se utviklingen samlet i flere områder som for eksempel i sørlige Norge når man velger NO1, NO2 og NO5.

Rapporten er utvidet med en figur som viser energiinnholdet i snøen. Datagrunnlaget kan lastes ned direkte fra rapporten.

Oppdatert datagrunnlag

Det er gjort noen endringer i nedbør, tilsig, snø, grunn- og markvann som er beregnet ved hjelp av HBV- modellen. Grunnen til det er at Meteorologisk institutt har gjort korrigeringer i temperatur og nedbørstallene som NVE bruker i modellene. Blant annet ble en serie med feil for nedbør i vinter 21/22 i Hardangervidda tatt ut av datagrunnlaget. Som et resultat er estimatet for energiinnholdet i snøen for vinteren 2021/2022 oppjustert med 2 TWh fra 55 til 57 TWh.

Energiinnhold i snø i Norge, 2021-2022

Tilsigstallene som er beregnet ved å legge sammen endringer i magasiner og vannkraftproduksjon er ikke påvirket av korrigeringen.

Lengre historikken er tilgjengelig i rapporten

Nedbør, tilsig, snø, grunn- og markvann som er beregnet ved hjelp av HBV- modellen er tilgjengelig nå tilbake til 1958. Fra før hadde rapporten data tilbake til 2001.

Kontaktpersoner

Maria Sidelnikova, Seniorrådgiver
Telefon: 98016533