Nyhetsarkiv

Viser 2304 nyheter fra arkivet

RME pålegger ikke Statnett å nettoavregne plusskunder

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderer at plusskunder skal fortsette å avregnes basert på dagens praksis med målt utveksling. Det betyr at forbruk og produksjon summeres hver for se...
Publisert 23.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Kraftsituasjonen veke 20, 2024

Mykje tilsig og lågare kraftprisar
Publisert 22.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 20 20234

Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 39,9 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 8,0 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 20, s...
Publisert 21.05.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

RME godkjenner Statnetts bruk av flaskehalsinntekter

I 2023 fikk Statnett 4 milliarder i inntekter på utenlandskablene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent hvordan inntektene brukes til å dekke kostnader i nettet.
Publisert 22.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har kartlagt nettselskapenes valg av nettleiemodeller

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har kartlagt alle nettselskapenes nettleiemodell for kunder i lavspentnettet. Kartleggingen viser at alle med unntak av tre nettselskap benytter samme...
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME gjennomfører nytt tilsyn med kraftleverandørene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal i år ha en ny runde med tilsyn av kraftleverandørene om fakturautforming og rapporteringsplikt.
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE har gjeve Statnett løyve til å bygge ny transformatorstasjon i Fortun

Den 16. mai gav Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett SF løyve til å bygge ein ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Konsesjon

Slindelva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp etter 80 år

Et banebrytende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag