Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

340 millioner til sikringstiltak i 2023

NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 milli...
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett tredje kvartal 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i tredje kvartal 2024.
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Forskning om fyllingsdammer skal bidra til utvikling av regelverk og veiledning

Gjennom et forskningsprosjekt ved NTNU håper NVE å bidra til økt kunnskap om sikkerheten av fyllingsdammer i Norge. 
Publisert 14.06.2024
Nyheter, Tilsyn

NVE inviterer til infomøte om kraftprosjekter i Finnmark

24.juni legger NVE fram en oversikt over hvilke kraftprosjekter i Finnmark som skal sendes på høring til høsten. Samme dag inviterer vi til et digitalt informasjonsmøte.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Energi

RME varsler unntak fra naturgassforskriften for Lyse NEO AS

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil forlenge unntak fra bestemmelser i naturgassforskriften med 5 år. Før endelig vedtak ønsker RME innspill fra aktører som blir berørt av vedtaket.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME vil styrke strømkundens rettigheter

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil bidra til å styrke kundenes rettigheter hvis de klager til nettselskapet på mangelfull leveringskvalitet. RME foreslår også mindre endringer i regu...
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Kvartalsrapport for konsesjonsbehandling

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en rapport som gir en oversikt over konsesjonsbehandlingen i første kvartal 2024.
Publisert 12.06.2024
Nyheter, Konsesjon

Vassmagasinstatistikk veke 23 2024

Ved utgangen av veke 23 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 60,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,0 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 23, s...
Publisert 11.06.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonen veke 23, 2024

Kraftoverskot bidrog til lågare prisar
Publisert 12.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Nå tilbyr NVE automatisk nedlasting av vannkraft- og vindkraftdatabasen

NVE har databaser med informasjon om utbygde vannkraft- og vindkraftverk. Nå er disse dataene også tilgjengelig for automatisk nedlastning gjennom API, som gjør det enklere å holde fortløpende over...
Publisert 12.06.2024
Nyheter, Energi

Husholdningene byttet kraftleverandør 62 541 ganger i første kvartal 2024

Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det 36 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 35 000 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i januar med 22 428 bytter.
Publisert 11.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2023

Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder i 2023. Klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge har gått ned blant annet på grunn av m...
Publisert 11.06.2024
Nyheter, Energi

Vil skjerme mer informasjon om kraftsystemet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender på høring forslag om å endre kraftberedskapsforskriften slik at mer informasjon om kraftsystemet må skjermes fra offentligheten. Forslaget er å ti...
Publisert 05.06.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Kraftsituasjonen veke 22, 2024

Aukande prisforskjellar i Noreg og rekordlåg kraftproduksjon i nord
Publisert 05.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 22 2024

Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 56,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 8,6 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 2...
Publisert 04.06.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE skal oppdatere de digitale sikkerhetskravene til kraftforsyningen

NVE har satt i gang et omfattende arbeid for å oppdatere de digitale sikkerhetskravene til kraftforsyningen. Innsikten fra tre nye rapporter kommer til å danne grunnlaget for å oppdatere både regel...
Publisert 04.06.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap