Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Vil skjerme mer informasjon om kraftsystemet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender på høring forslag om å endre kraftberedskapsforskriften slik at mer informasjon om kraftsystemet må skjermes fra offentligheten. Forslaget er å ti...
Publisert 05.06.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE skal oppdatere de digitale sikkerhetskravene til kraftforsyningen

NVE har satt i gang et omfattende arbeid for å oppdatere de digitale sikkerhetskravene til kraftforsyningen. Innsikten fra tre nye rapporter kommer til å danne grunnlaget for å oppdatere både regel...
Publisert 04.06.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

EkomKraft 2024 er rett rundt hjørnet

25. april inviterer NVE og NKOM til en felles konferanse på Gardermoen. Her får du innsikt i beredskapsutfordringene mellom ekom og kraft, og hvordan de kan løses. Har du husket å melde deg på?  
Publisert 08.04.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Ny veileder til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering

NVE har oppdatert veilederen til kraftrasjoneringsforskriften. Viktige endringer er blant annet utfyllende veiledning om hvordan nettselskapene skal utarbeide sine rasjoneringsplaner, hvilke prinsi...
Publisert 03.04.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE legg fram rettleiar for vurdering av digital risiko

Kraftforsyninga står ovanfor ei rekke digitale truslar. Då er risikovurderingar av informasjonsteknologi (IT) og operasjonell teknologi (OT) eit av dei viktigaste verktøya for å handtere dei rett....
Publisert 05.03.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE legg fram “Veileder i personellsikkerhet for kraftforsyningen”

Personellsikkerheit har under det gjeldande trusselbiletet fått ekstra aktualitet. Samstundes manglar Kraftberedskapsforskrifta detaljerte reglar. NVE har derfor gitt ut ein rettleiar i personellsi...
Publisert 25.01.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE lanserer digital veiledning til kraftberedskapsforskriften

NVE har oppdatert veiledningen til kraftberedskapsforskriften. Vi lanserer den nå som en digital veileder på våre nettsider. Dette skal bidra til en mer brukervennlig veileder som kan oppdateres fo...
Publisert 12.01.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap