Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE arrangerer beredskapskonferanse

Den 12.desember arrangerer NVE en beredskapskonferanse i sammenheng med RENs regionalnettsdager.
Publisert 15.11.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE støtter videre arbeid med gasskraftverket på Mongstad som SAKS-tiltak

NVE støtter at Statnett igangsetter nødvendige utredninger og tiltak for å kunne ta i bruk gasskraftverket på Mongstad, dersom det oppstår et behov for ekstra kraftproduksjon.
Publisert 26.09.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Ny rapport om tilstandskontroll av transformatorgjennomføringer

NVE har publisert en ny rapport om transformatorgjennomføringer. Arbeidet skal bidra til å redusere risikoen for havarier i viktige kraft- og transformatorstasjoner i Norge.
Publisert 26.09.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE gir råd om bedre risikostyring av IKT-sikkerhet

NVE har gjennomført en studie av hvordan virksomheter i kraftforsyningen styrer IKT-sikkerhet og -risiko i praksis. Studien undersøker god praksis i bransjen og peker på 20 konkrete råd i risikosty...
Publisert 06.09.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Har vedtatt midlertidig rapporteringsordning for produksjon av regulerbar kraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag sendt ut vedtak om at utvalgte vannkraftprodusenter i Sør-Norge skal rapportere ukentlig om produksjon og magasinfylling.
Publisert 29.07.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Varsel om vedtak om ukentlig rapportering fra kraftprodusentene i Sør-Norge

NVE har i dag sendt brev til Statnett og kraftprodusentene om å etablere en midlertidig rapporteringsordning for regulerbar kraftproduksjon i Sør-Norge. Etablering av en slik ordning er varslet av...
Publisert 14.07.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Ber Statnett utrede tiltak i tilfelle en svært anstrengt kraftsituasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber Statnett AS om å utrede behovet for fremtidige tiltak i tilfelle en svært anstrengt kraftsituasjon, kalt SAKS-tiltak.
Publisert 30.06.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE følger opp Riksrevisjonens rapport om NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

I 2021 kom Riksrevisjonens med en rapport om NVEs arbeid med IKT-sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Som et ledd i oppfølgingsarbeidet har NVE fått utarbeidet to nye utredninger, som gir råd...
Publisert 12.01.2022
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap