Publisert 14.07.2022

Varsel om vedtak om ukentlig rapportering fra kraftprodusentene i Sør-Norge

NVE har i dag sendt brev til Statnett og kraftprodusentene om å etablere en midlertidig rapporteringsordning for regulerbar kraftproduksjon i Sør-Norge. Etablering av en slik ordning er varslet av olje- og energiministeren.

– Vi har i dag sendt brev til Statnett og kraftprodusentene i Sør-Norge og varslet etablering av en midlertidig rapporteringsordning for produksjon av regulerbar kraft. Formålet med rapporteringen er å få et bedre bilde av den produksjonen som er relevant for forsyningssikkerheten for vinteren og våren 2023, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

I Sør-Norge er fyllingsgraden på vei oppover, men nivået er ennå svært lavt for årstiden. Samtidig er energisituasjonen i Europa urolig og svært uoversiktlig.  Det er bakgrunnen for at NVE nå varsler vedtak om rapportering fra vannkraftprodusentene i Sør-Norge (prisområdene NO1, NO2 og NO5).  Rapporteringen vil være en del av grunnlaget for Statnett, NVE og Olje- og energidepartementets løpende vurderinger av ytterlige tiltak.

– Vi ser at kraftproduksjonen i Sør-Norge i det siste har gått en god del ned. Det er bra. Med det er viktig at kraftselskapene i Sør-Norge nå fortsetter å holde tilbake vann som kan lagres til vinteren. Det vil likevel fortsatt foregå en del produksjon, for eksempel knyttet til minstevannføring, flomfare og systemtjenester, sier Lund.

Om ordningen – frister og innhold

Den midlertidige rapporteringsordning vil starte fra 1. august 2022 og vare fram til 1. juni 2023. NVE vil også pålegge kraftprodusentene å inkludere produksjonstall fra 1. juli 2022 i den første rapporten.

Innholdet i rapporteringen fra de enkelte vannkraftprodusentene er markedssensitiv informasjon og vil derfor være unntatt offentlighet. Rapporten fra Statnett for hvert prisområde vil være offentlig. Denne rapporten vil bli lagt fram samtidig som vassmagasinstatistikken og kraftsituasjonsrapporten.

For å bidra til transparens rundt disse spørsmålene vil vi be Statnett om ukentlig å legge fram en rapport som for hvert prisområde viser produksjon av kraft som er relevant for forsyningssikkerheten til vinteren, sier Lund.  

Kontakt

NVE pressevakt
Tlf: 48997669
E-post: pressevakt@nve.no