Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Redusert strømforbruk i november 2022

Strømforbruket gikk betydelig ned i november sammenlignet med 2021, viser analyser fra NVE. Husholdningene i det sørlige Norge har redusert strømforbruket med 10,7 prosent i november sammenlignet m...
Publisert 26.12.2022
Nyheter, Energi

Oppdatert grunnlag for nedbør og snø er nå tilgjengelig for prisområder

Energiinnhold i nedbør og snø er oppdatert og tilgjengelig for alle de fem prisområdene i Norge i rapporten https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/hydrologiske-data-til-kraftsituasjonsrap...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Energi

NVE nedjusterer midlere årsproduksjon for vannkraftverkene med 1,7 TWh

Midlere årsproduksjon for vannkraft er oppdatert med ny referanseperiode. Bedre datagrunnlag og mer tilsig gir en oppdatert middelproduksjon på 136,7 TWh.
Publisert 20.12.2022
Nyheter, Energi

Ber om innspill på hvordan fjernvarmeprisen bør reguleres

I tillegg til skriftlige innspill vil NVE gjennomføre et innspillsmøte i januar.
Publisert 14.12.2022
Nyheter, Energi

God magasinfylling før vinteren, men forventer fortsatt høye priser

Rekordlav kraftproduksjon, kraftimport og mer nedbør enn normalt har gitt en sterk økning i fyllingsgraden i det sørlige Norge gjennom høsten. Selv om vinteren skulle bli kald, vil vi ifølge NVEs a...
Publisert 12.12.2022
Nyheter, Energi

Oppdatert veileder til kraftrasjoneringsforskriften

NVE har oppdatert veilederen for kraftrasjoneringsforskriften. Vi har fulgt opp innspillene fra høringsrunden og lagt vekt på at det skal bli lettere for nettselskapene å lage planer for en rasjone...
Publisert 01.12.2022
Nyheter, Energi

Strømforbruket gikk kraftig ned i høst

Strømforbruket gikk betydelig ned i september og oktober sammenlignet med 2021, viser nye analyser fra NVE. Husholdningene i sørlige Norge har redusert strømforbruket med hele 17 prosent i septembe...
Publisert 21.11.2022
Nyheter, Energi

Hvordan skal fjernvarmeprisen reguleres?

I et oppdrag for NVE foreslår Vista Analyse å endre prisreguleringen av fjernvarme, slik at det er den billigste alternative teknologien som legges til grunn for pristaket. NVE ber nå om innspill p...
Publisert 08.11.2022
Nyheter, Energi