Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Endringar i utrekning av energiinnhaldet i snø, nedbør og tilsig

Frå og med 15. desember tek NVE i bruk eit nytt og betre datagrunnlag for å rekne ut energiinnhaldet i snø, nedbør og tilsig. Endringane får ingen konsekvensar for NVEs magasinstatistikk.
Publisert 15.12.2021
Nyheter, Energi

NVE vil utrede prising av fjernvarme

NVE vil utrede om prisen på fjernvarme bør fristilles fra strømprisen. I brev til Olje- og energidepartementet orienterer NVE om at de vil utrede forslag til fremtidig regelverk for fjernvarme.
Publisert 17.11.2021
Nyheter, Energi

Historisk høye kraftpriser i sør

Kraftsituasjonen i tredje kvartal har vært preget av vedvarende høye kraftpriser og stor prisforskjell mellom de norske prisområdene. Sør-Norge har hatt historisk høye kraftpriser blant annet på gr...
Publisert 02.11.2021
Nyheter, Energi

0,4 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon satt i drift

I tredje kvartal 2021 ble det satt i drift 0,4 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon. NVEs oversikt viser at det er 5,5 TWh kraftproduksjon under bygging, og 4,1 TWh av dette er forventet satt i drif...
Publisert 01.11.2021
Nyheter, Energi

Forsterket klimapolitikk påvirker kraftprisene

Både kraftforbruket og kraftprisen i Norge ligger an til å øke frem mot 2040. Den årlige kraftprisen anslås i snitt å ligge på 50 øre/kWh i 2040 - noe som er høyere enn det historiske prisnivået. D...
Publisert 20.10.2021
Nyheter, Energi

Se opptak fra Energidagene 2021

Her finner du alle foredragene fra Norges Energidager 2021. 
Publisert 20.10.2021
Nyheter, Energi

Høy kraftpris i Sør-Norge i 2. kvartal

Både kraftproduksjonen og kraftforbruket har vært høyt i andre kvartal. Kraftsituasjonen preges fortsatt av store prisforskjeller mellom de norske prisområdene. Kraftprisene sør i landet har vært r...
Publisert 03.08.2021
Nyheter, Energi

340 GWh ny vannkraftproduksjon satt i drift

I andre kvartal 2021 ble det satt i drift 340 GWh ny vannkraftproduksjon. NVEs oversikt viser at det er 5,7 TWh kraftproduksjon under bygging.
Publisert 26.07.2021
Nyheter, Energi