Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.07.2021

340 GWh ny vannkraftproduksjon satt i drift

I andre kvartal 2021 ble det satt i drift 340 GWh ny vannkraftproduksjon. NVEs oversikt viser at det er 5,7 TWh kraftproduksjon under bygging.

Tolga kraftverk ble satt i drift i april 2021, og vil gi 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til over 10 000 husstander. (Foto: Hafslund Eco)

Det ble satt i drift 340 GWh ny vannkraftproduksjon i andre kvartal

I andre kvartal ble det satt i drift til sammen 340 GWh ny vannkraftproduksjon. Dette fordeler seg på fire små vannkraftverk og de to mellomstore kraftverkene Herand i Ullensvang kommune og Tolga i Tolga kommune.

I andre kvartal er det ikke registrert nye vindturbiner er satt i drift.

Hittil i år er det satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon.

5,7 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved utgangen av andre kvartal registrert 98 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 4 TWh ny vindkraftproduksjon og 1,7 TWh vannkraftproduksjon. 0,2 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra ett vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i fjor.

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til fire vannkraftprosjekter med en samlet produksjon på 42 GWh. Videre ble det gitt avslag til seks vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk.

Rapporten Ny kraftproduksjon 2. kvartal 2021 finner du her.

Kontaktpersoner

Seming Haakon Skau, senioringeniør
Mobil: 482 15 339

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202