Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Støttesatsene for desember klare

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisomr...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vassmagasinstatistikk veke 51 2021

Nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgrada i norske magasin 57,9 prosent
Publisert 28.12.2021
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Isforholdene i juleferien – blir det skøytemuligheter i år?

Isvarslingstjenesten til NVE melder om at det kan bli gode isforhold i romjula. Det kalde været som er på vei legger til rette for rask isvekst, og mye farbar is flere steder i landet.
Publisert 22.12.2021
Nyheter, Hydrologi

Kraftsituasjonen veke 50, 2021

Høgare temperaturar og lågare kraftetterspurnad i Norden
Publisert 22.12.2021
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 50 2021

Mindre nedtapping av magasinene. Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgrada i norske magasin 60,7 prosent.
Publisert 22.12.2021
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE anbefaler vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet der det anbefales vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk, i Rollag kommune. Bakgrunnen for anbefalingen er å bedre miljøti...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Konsesjon

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Uste- og Hallingdalsvassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste- og Hallingdalsvassdraget, og for Usta og Nes kraftverk. Dette vil gje moglegheit til å pålegge avbøtande...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Konsesjon

NVE godt i gang med sikringsarbeider i Gjerdrum

Ett år siden kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune er NVE er i gang med et omfattende sikrings – og gjenoppbyggingsarbeid. - Vi har fortsatt mye jobb foran oss, sier regionsjef i NVE, Toril H...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Skred og vassdrag