Publisert 31.12.2021 , sist oppdatert 09.02.2022

Støttesatsene for desember klare

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Satsene for desember er nå fastsatt:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 177,13 øre/kWh 73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 177,08 øre/kWh 73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen) 176,69 øre/kWh 73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

 

Rammer for ordningen:
Terskelpris: 70 øre/kwh
Kompensasjonsgrad: 55 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:
(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva
(gj.snitt områdepris - 70 øre/kwh) * 0,55 * 1,25