Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Støttesatsene for desember klare

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisomr...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Oppdaterte nøkkeltall for nettselskapene 2020

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå publisert den årlige oversikten over nøkkeltall fra nettselskapene. Her finner du oversikten.
Publisert 15.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndig...
Publisert 11.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Nettselskapene kan holde av plass til vanlige strømkunder

I deler av strømnettet er det begrenset kapasitet til å koble på nye strømkunder. Hovedregelen er at strømkunder skal kobles på fortløpende, men Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presis...
Publisert 06.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Varsel om inntektsramme for 2022

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) varsler en samlet inntektsramme for 2022 på 19,3 milliarder kroner for alle nettselskaper.
Publisert 02.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Mer og nytt strømnett øker kostnadene til Statnett

Statnett kan øke inntektene sine i 2022 for å legge til rette for både økt produksjon og økt forbruk av strøm. Det betyr økt nettleie for brukerne av nettet, men økningen i nettleie dempes av at St...
Publisert 02.12.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

58 000 byttet strømleverandør i september

Husholdningskunder byttet kraftleverandør om lag 142 000 ganger i løpet av tredje kvartal 2021. Her finner du statistikken for kraftleverandørbytter fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).
Publisert 25.11.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Ny direktør for RME

Tore Langset er ansatt som direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). 
Publisert 23.11.2021
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi