Publisert 11.12.2021 , sist oppdatert 08.01.2024

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) administrerer ordningen overfor nettselskapene.

Fra 1. september 2023 blir strømstøtten beregnet time for time. 

Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt et beløp basert på sitt eget strømforbruk time for time med tilhørende støttesats for sitt prisområde. Kunden får støtte i de timene der elspotprisen i prisområdet er høyere enn 73 øre per kWt. I disse timene får kunden støtte for 90% av beløpet over 73 øre/kWt. Det tas hensyn til mva i de prisområdene hvor kundene betaler det. Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen bor. Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk utover dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Ordningen ble gjeldende fra desember 2021 og den vil vare ut 2024.  

Strømprisene har variert mye i det siste. Ordningen er utformet slik at dersom strømprisen utover vinteren ikke blir så høye, vil staten heller ikke kompensere for de timene. Dersom strømprisen skulle bli høyere enn forventet, vil staten kompensere for en andel av merutgiftene i de timene der områdeprisen er over 73 øre/kWh.  Strømprisen har også variert betydelig mellom prisområder. Ordningen er utformet slik at den kompenserer for prisnivået i det prisområdet man bor.   

Her finner du spørsmål og svar om kompensasjonsordning for høye strømpriser​

Eksempel

Timespris 120 øre

For differensen mellom 73 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 90 % + mva.

Støttesatsen for timen blir da:

(120-73)*0,9*1,25=52,875

Strømstøtten for timen blir da:

52,875*antall kWt brukt den timen