Publisert 11.12.2021 , sist oppdatert 20.01.2023

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) administrerer ordningen overfor nettselskapene.

Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt en andel av kostnadene over 70 øre per kWt + mva.  Denne andelen er  satt til 90 % fra september 2022-mars 2023 (merk at den var 55 % for desember 2021 og 80 % fra januar - august 2022). Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen bor. Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Ordningen ble gjeldende fra desember 2021 og den vil vare ut 2023.  

Strømprisene har variert mye i det siste. Ordningen er utformet slik at dersom strømprisen utover vinteren ikke blir så høye, vil staten heller ikke kompensere. Dersom strømprisen skulle bli høyere enn forventet, vil staten kompensere for en andel av merutgiftene over 70 øre/kWh.  Strømprisen har også variert betydelig mellom prisområder. Ordningen er utformet slik at den kompenserer for prisnivået i det prisområdet man bor.   

Her finner du spørsmål og svar om kompensasjonsordning for høye strømpriser​

Eksempler

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre

For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 90 % + mva.

Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

  • Forbruk april: 2 322 kWt
  • 2 322 kWt * 56,25 øre/kWt = ca. 1 306 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

  • Forbruk april: 946 kWt
  • 946 kWt * 56,25 øre/kWt = ca. 532 kr 

Gjennomsnittlig strømpris 200 øre

For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 90 % + mva.

Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

  • Forbruk april: 2 322 kWt
  • 2 322 kWt * 146,25 øre/kWt = ca. 3 396 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

  • Forbruk april: 946 kWt
  • 946 kWt * 146,25 øre/kWt = 1 384 kr