Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Vedtak - Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen

Reguleringmyndigheten for energi (RME) godkjenner den felles søknaden fra Statnett og den danske systemoperatøren Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (Skagerrak...
Publisert 20.12.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene er nå tilgjengelig i digital versjon

Nettselskapene sin årlige økonomiske og tekniske rapportering utgjør grunnlaget for nøkkeltallene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) samler inn og bruker dataene som underlag for regule...
Publisert 11.12.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Oppsummering av endringer i systemansvarsforskriften og leveringskvalitetsforskriften

Systemansvarlig får ansvar for å utarbeide retningslinjer for hele systemansvarsforskriften
Publisert 05.12.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) styrker forbrukernes rettigheter ved langvarige strømbrudd

Forskriftsendringer gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Publisert 05.12.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NordREG publiserer anbefalinger for å styrke forbrukernes rettigheter

Publisert 21.11.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Høring avsluttet - Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vurderer å godkjenne felles søknad fra Statnett og den danske systemoperatøren Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (Skag...
Publisert 07.11.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

OED har 1. november 2019 utpekt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4.

Utpeking av reguleringsmyndigheten skjer som en del av gjennomføringen av tredje energimarkedspakke i norsk rett. RMEs oppgave er å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konk...
Publisert 31.10.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Høring av tiltak for utjevning av nettleie

NVE har utredet virkemidler for utjevning av nettleien. Utredningen sendes på høring i november.
Publisert 30.10.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi