Publisert 30.10.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

Høring av tiltak for utjevning av nettleie

NVE har utredet virkemidler for utjevning av nettleien. Utredningen sendes på høring i november.

I vår ba Olje- og energidepartementet NVE om å vurdere ulike virkemidler og tiltak som kan utjevne nettleien for alle forbrukere i distribusjonsnettet, gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Departementet har i dag bedt NVE, ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME), om å sende utredningen på høring. Oppsummering av høringsinnspillene og den endelige anbefalingen skal sendes til departementet innen 20. januar 2020.

NVE er i ferd med å ferdigstille utredningen, og legger opp til å sende denne på høring i løpet av november. Høringen vil bli publisert på RMEs nettsider.

Kontaktperson:

Siri Steinnes, seniorrådgiver
Mobil: 99 79 89 85