Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Strømstøtte: Her er støttesatsene for desember

I desember var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 269 øre/kWh.   I desember var også gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) høyere enn te...
Publisert 30.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vil samarbeide om nytt selskap for bedre digital samhandling

Norges største nettselskaper er enige om å samarbeide tettere på tvers av nettselskaper og nettnivåer. Målet er å etablere et nytt felleseid selskap som utvikler og drifter digitale tjenester av og...
Publisert 21.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Ny undersøkelse: Flertallet av norske forbrukere er aktive eller bevisste

En ny undersøkelse gjennomført av NordREG viser at mer enn 50% av norske forbrukere er ansett som aktive eller bevisste forbrukere, dette er en økning fra 2018. Aktive forbrukere har byttet avtale...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har godkjent vilkår og fastsatt tariffer for tredjepartsadgang til Gasnor AS sitt distribusjonsnett for 2023 og 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) er reguleringsmyndighet for omsetning av naturgass i Norge.
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Regulatorisk rammeverk for havvind med radial tilknytning

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) legger nå fram vurderingene av de regulatoriske behovene for nettanlegg til havs, dersom det bygges en radiell tilknytning hvor kraften kun sendes til...
Publisert 12.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Oppdaterte nøkkeltall for nettselskapene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå publisert den årlige oversikten over nøkkeltall fra nettselskapene. Oversikten viser at det er blitt 54 færre nettselskap de siste ti årene. Ved...
Publisert 12.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME varsler inntektsrammer for 2023

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) varsler en samlet inntektsramme for 2023 på 28,9 milliarder kroner for alle nettselskaper, med unntak av Statnett.
Publisert 06.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME forbedrer nettselskapenes inntektsmodell

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør endringer i modellen som bestemmer nettselskapenes inntekter fra 2023. Dette gjør vi for at inntektene skal bli bedre fordelt og for at kundene sk...
Publisert 06.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi