Publisert 06.12.2022

RME varsler inntektsrammer for 2023

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) varsler en samlet inntektsramme for 2023 på 28,9 milliarder kroner for alle nettselskaper, med unntak av Statnett.

I november publiserte RME foreløpige beregninger av inntektsramme for 2023.

- Nå har vi oppdatert datagrunnlaget og enkelte forutsetninger. Vi har også lagt til grunn en ny metode for å korrigere for rammevilkår. Når vi endrer metode omfordeles inntekter mellom nettselskapene, men det øker ikke samlet inntektsramme, sier Roar Amundsveen, seksjonssjef i RME.

Kraftprisen og investeringer er viktige faktorer som påvirker inntektsrammen. Dette omtalte vi i artikkelen om de foreløpige beregningene av inntektsramme for 2023.

Her finner du mer detaljert informasjon om varsel om inntektsramme for 2023

Vi har endret rammevilkårskorrigeringen

Tidligere i år sendte vi et forslag til endring i modellen som beregner kostnadsnormer på høring. Vi mottok 24 høringsinnspill og har brukt høsten på å gjennomgå disse. Innspillene vi mottok, og våre vurderinger er oppsummert i RME-rapport 10/2022. Vi har gjort enkelte justeringer i forslaget og har konkludert med en ny modell for rammevilkårskorrigering som skal gjelde fra 2023.

Om prosessen videre

RME vil bestemme endelige inntektsrammer for 2023 i februar 2024. På det tidspunktet kan vi oppdatere beregningen med faktiske observasjoner av inflasjon, rente og kraftpris for 2023. Dette betyr at de endelige inntektsrammene for 2023 vil kunne avvike fra dette varselet, blant annet som følge av endringer i forutsetningene.

Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer vi årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt. Denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, samt gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet.

Her kan du lese mer om inntektsrammer og den økonomiske reguleringen av nettselskaper.