Publisert 15.06.2022 , sist oppdatert 06.12.2022

Høring – Endringer i korrigeringen for rammevilkår i modell for beregning av kostnadsnormer

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har hatt et forslag til endring i rammevilkårskorrigeringen i modell for å beregne kostnadsnormer på høring. Hensikten med endringen var å gi en bedre sammenligning av selskapene. Dette vil bidra til mer riktige insentiver til effektiv drift, utvikling og utnyttelse av strømnettet. Les mer om forslaget i RME høringsdokument 3/2022

Frist for å komme med innspill til høringen var 20. september 2022. Vi har publisert alle mottatte høringsuttalelser til høyre på denne siden.  Der ligger også beregningene som ligger til grunn for kapittelet om økonomiske og administrative konsekvenser i høringsdokumentet. 

Vi har nå gått gjennom alle høringsuttalelsene. Disse er oppsummert i RME rapport 10/2022, sammen med vår konklusjon om endring i korrigering for rammevilkår i modell for beregning av kostnadsnormer.  Endringene vil gjelde fra og med beregningen av inntektsrammer for 2023.