Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Brefrontane fortset å smelte tilbake

NVE sine bremålingar i 2022 viser at 33 av 34 målte brefrontar har smelta tilbake.
Publisert 01.12.2022
Nyheter, Hydrologi

Tørke i Sør-Norge kan gi utfordringer

Usedvanlige lite nedbør det siste halvåret, og varmt vær denne våren, har ført til tørke i store deler av Sør-Norge. Svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver kan skape utfordri...
Publisert 27.04.2022
Nyheter, Hydrologi

Oppdatert oversikt over grunnvannsnettet i Norge

NVE har oppdatert oversikten over grunnvannsnettet i Norge. Nytt av året er at man også kan se og laste ned data om grunnvannstemperatur via sildre.nve.no og senorge.no.
Publisert 24.03.2022
Nyheter, Hydrologi

NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa

NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa. De nye beregningene viser en vannstand ved 200-årsflom på 127,0 moh. Dette er omkring 40 cm høyere enn flomberegningene fra år 2000. Beregninger for 100...
Publisert 11.02.2022
Nyheter, Hydrologi

Norske breer kartlagt på ny

Ny kartlegging viser at det totalet brearealet i Norge er 2328 km2. Dette er en reduksjon på 14 prosent, sammenliknet med perioden 1999-2006. Bresmeltingen har også ført til at nye bresjøer har duk...
Publisert 08.02.2022
Nyheter, Hydrologi

Nye veiledere for flomberegning

NVE publiserer nå to nye veiledere for flomberegninger, som skal erstatte dagens flomberegningsveiledere. Temaene er flomberegninger generelt og for dammer. 
Publisert 04.02.2022
Nyheter, Hydrologi