Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Brukerundersøkelse om kommunikasjonen fra NVE under ekstremværet Hans

En ny rapport har kartlagt hvordan kommunene opplevde informasjonen og bistanden fra NVE under ekstremværet Hans. Rapporten peker på viktige områder hvor NVE kan jobbe videre med kommunikasjon av v...
Publisert 12.03.2024
Nyheter, Hydrologi

Ledige plasser på kurs i HEC-RAS

Nå har du muligheten til å melde deg på kurs i HEC-RAS 2D, med den anerkjente kursholderen Chris Goodell fra Kleinschmidt Group, USA. Kurset arrangeres fra tirsdag 4. juni til torsdag 6. juni 2024. 
Publisert 01.02.2024
Nyheter, Hydrologi

Tørke-, flom- og jordskredåret 2023

Året 2023 vil bli husket som året da Sør-Norge ble rammet av ekstremværet «Hans». Det er den dyreste naturkatastrofen som noen gang har rammet Norge. I året som gikk sendte NVE ut rekordmange varse...
Publisert 04.01.2024
Nyheter, Hydrologi

Breane i Noreg vert tynnare og brefrontane fortset å smelte tilbake

NVE sine bremålingar i 2023 viser at 33 av 36 målte brefrontar har smelta tilbake, og at alle 10 breane med massebalansemålingar hadde masseunderskot.
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Hydrologi

Jordskredvarslingen har 10 års jubileum!

Det har gått 10 år siden jordskredvarslingen ble etablert i Norge, og det er en milepæl som fortjener oppmerksomhet. Jordskredvarslingen har spilt en viktig rolle i å øke bevissthet og kunnskap om...
Publisert 27.10.2023
Nyheter, Hydrologi

Invitasjon til seminar om lokal flomvarsling – muligheter og begrensinger

Vi inviterer aktører som enten ønsker lokal konsekvensbasert flomvarsling, eller som selv utvikler metoder og systemer for varsling av flom til et seminar 22. september. Målet er å utveksle kunnska...
Publisert 07.06.2023
Nyheter, Hydrologi

Ny veileder for innsamling av måledata til overvannsformål er publisert

For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå publisert en ny veileder. Den gir råd om innsamling av måledata til overvannsformål.   
Publisert 30.03.2023
Nyheter, Hydrologi