Publisert 07.06.2023 , sist oppdatert 23.08.2023

Invitasjon til seminar om lokal flomvarsling – muligheter og begrensinger

Vi inviterer aktører som enten ønsker lokal konsekvensbasert flomvarsling, eller som selv utvikler metoder og systemer for varsling av flom til et seminar 22. september. Målet er å utveksle kunnskap og diskutere muligheter og begrensninger med lokal flomvarsling. 

Foto: Catchlight/NVE.

NVE ser at flere kommuner og statlige institusjoner ønsker flomvarsling tilpasset deres behov. Det kan være kommuner som ønsker varsler for kritiske områder som kan bli oversvømt. Eller det kan være BaneNor som ønsker varsel om at kulverter langs jernbanen kan gå fulle.

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingen og varsler flom på regionalt nivå. Varslene er i stor grad basert på forventet vannføring alene. NVE har startet et prosjekt – FlomRisk – for å videreutvikle flomvarslingen, slik at varslene er basert på konsekvenser og risiko, og ikke kun på vannføring. I FlomRisk samarbeider vi med fem pilotkommuner: Bergen, Drammen, Modum, Beiarn og Voss. Målene med prosjektet er å

  • utvikle en veileder for lokal flomvarsling
  • vurdere potensialet for at NVE kan etablere en landsdekkende risikobasert flomvarsling.

Siden det skjer mye spennende utvikling innenfor dette temaet ønsker vi å samle flest mulig aktører som enten ønsker lokal konsekvensbasert flomvarsling, eller som selv utvikler metoder og systemer for varsling av flom. Målene med seminaret er

  • å få oversikt over behov for lokal flomvarsling
  • utveksle erfaringer om hvilke tilnærminger og metoder som brukes
  • diskutere roller, ansvarsfordeling og samarbeid mellom NVEs nasjonale overvåknings- og varslingstjenester og lokale flomvarslingsinitiativ.

Program

Del 1: Velkommen – presentasjon av FlomRisk 

 Del 2: Roller og behov for lokal flomvarsling 

  • Statsforvalter
  • Lillestrøm kommune
  • FlomRespons Gudbrandsdalen

Lunsj 

Del 3: Metoder og systemer for lokal konsekvensbasert flomvarsling

Pause - frukt

 

Del 4: Diskusjoner

  • Innledning fra direktør for hydrologisk avdeling Hege Hisdal om koordinering og ansvarsfordeling mellom NVE og lokale flomvarslingsaktører

Påmeldingsfrist: 25.august 2023

Påmelding - innen 9.september!

Bruk denne lenken til å melde deg på.

Pris: 750 inkl. lunsj​

Kode v/hotellbestilling: ARB-kode BNOR210923

Kontakt

Forsker Trine Jahr Hegdahl