Nyhetsarkiv

Viser 2304 nyheter fra arkivet

RME pålegger ikke Statnett å nettoavregne plusskunder

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderer at plusskunder skal fortsette å avregnes basert på dagens praksis med målt utveksling. Det betyr at forbruk og produksjon summeres hver for se...
Publisert 23.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME godkjenner Statnetts bruk av flaskehalsinntekter

I 2023 fikk Statnett 4 milliarder i inntekter på utenlandskablene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent hvordan inntektene brukes til å dekke kostnader i nettet.
Publisert 22.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har kartlagt nettselskapenes valg av nettleiemodeller

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har kartlagt alle nettselskapenes nettleiemodell for kunder i lavspentnettet. Kartleggingen viser at alle med unntak av tre nettselskap benytter samme...
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME gjennomfører nytt tilsyn med kraftleverandørene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal i år ha en ny runde med tilsyn av kraftleverandørene om fakturautforming og rapporteringsplikt.
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har undersøkt hvor motstandsdyktig kraftmarkedet er mot cyberangrep

Kraftmarkedet er motstandsdyktig mot cyberangrep på blant annet kraftbørser. Det viser en konsekvensanalyse av cyberangrep på et utvalg markedsplattformer i Norge og Europa. Analysen er utført av D...
Publisert 21.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett andre kvartal 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i andre kvartal 2024.
Publisert 20.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Størst økning i plusskunder på ett år

I løpet av 2023 har 11 830 strømkunder begynt å produsere egen strøm og blitt plusskunder. Det er den største økningen i antall plusskunder på ett år. Det viser plusskundestatistikken fra Regulerin...
Publisert 19.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Antall leverandørskifter mer enn halvert siden 2022

Husholdningene byttet kraftleverandør 70 757 ganger i løpet av fjerde kvartal 2023. Dette er et mye lavere antall enn for de siste årene. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 var det 67 prosent f...
Publisert 15.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi