Publisert 26.06.2024

RME foreslår tre grep for bedre utnyttelse av nettet og raskere tilknytning

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår at nettselskapene skal holde av kapasitet til vanlig forbruk, det skal være tydelig hvilke prinsipper de legger til grunn når de vurderer om det er plass i nettet og de kan trekke tilbake ubrukt nettkapasitet. 

– To forslag handler om prioriteringer i nettet. Det innebærer at husholdninger, mindre næringskunder og viktige samfunnsfunksjoner får koblet seg på strømnettet uten å vente. Videre er det viktig å utnytte nettet godt, slik at ikke noen binder opp ubrukt nettkapasitet når det er mange som venter på å bli koblet til nettet, sier Tore Langset, direktør for RME.  

- Det tredje forslaget er at nettselskapene må ha tydelige og transparente prinsipper for vurderingen av om det er ledig plass i nettet eller om det må gjøres tiltak for å koble kundene på, sier Langset. 

Forslagene er svar på et oppdrag fra Energidepartementet. 

Holde av kapasitet til vanlig forbruk  

RME anbefaler at nettselskapene skal holde av kapasitet til kunder under 1 MW i regionalnettet og alle under 5 MW med forbruk under 20 GWh per år i transmisjonsnettet. De foreslåtte grensene innebærer at det meste av vanlig forbruk ikke må stå i kø på grunn av manglende kapasitet i overliggende nett. Husholdninger og mindre næringskunder vil komme under grensene. De fleste tilknytninger som kan plasseres i kategorien nødvendige samfunnsfunksjoner vil komme under grensene, men ikke alle.   

Dersom man ønsker at også større nødvendige samfunnsfunksjoner skal prioriteres, må dette gjøres på en annen måte. RME anbefaler at nettselskap ikke gis en plikt til å holde av kapasitet til nødvendige samfunnsfunksjoner utover de som er omfattet av grensene for vanlig forbruk. 

–  Vi skisserer mulige måter å gi større nødvendige samfunnsfunksjoner prioritert tilknytning på, men dersom det skal gjennomføres bør løsningen utredes nærmere. Vi tar ikke stilling til om det bør innføres eller hvem som bør få prioritet, sier Langset. 

Prinsipper for driftsmessig forsvarlighetsvurderinger 

RME anbefaler videre at nettselskapene fastsetter og offentliggjør prinsipper for å vurdere om det er ledig plass i nettet til en ny tilknytning eller om det må gjøres investeringer først, såkalte driftsmessig forsvarlighetsvurderinger.  

– Disse vurderingene er av stor betydning for hvor lenge en kunde må vente på tilknytning, og hvor mye kunden eventuelt må betale. Derfor anbefaler vi at kunder skal få innsyn i sin vurdering om de ber om det, forklarer Langset. 

Tilbaketrekking av nettkapasitet i særskilte tilfeller 

Nettselskapene kan trekke tilbake ubrukt nettkapasitet fra kunder i særskilte tilfeller. Terskelen for å trekke tilbake kapasitet skal være høy.  

- Nettselskapene må ha klare kriterier for når tilbaketrekking av kapasitet er relevant, og de må være skriftlige og lett tilgjengelige for kundene. Det vil ikke være aktuelt å trekke tilbake kapasitet fra mindre kunder, slik som for eksempel husholdningskunder, sier Langset.  

Kontakt

Maren W. Eriksen  
mwe@nve.no  

Torfinn Jonassen  
tjo@nve.no