Nyhetsarkiv

Viser 2304 nyheter fra arkivet

EkomKraft 2024 er rett rundt hjørnet

25. april inviterer NVE og NKOM til en felles konferanse på Gardermoen. Her får du innsikt i beredskapsutfordringene mellom ekom og kraft, og hvordan de kan løses. Har du husket å melde deg på?  
Publisert 08.04.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Ny veileder til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering

NVE har oppdatert veilederen til kraftrasjoneringsforskriften. Viktige endringer er blant annet utfyllende veiledning om hvordan nettselskapene skal utarbeide sine rasjoneringsplaner, hvilke prinsi...
Publisert 03.04.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE legg fram rettleiar for vurdering av digital risiko

Kraftforsyninga står ovanfor ei rekke digitale truslar. Då er risikovurderingar av informasjonsteknologi (IT) og operasjonell teknologi (OT) eit av dei viktigaste verktøya for å handtere dei rett....
Publisert 05.03.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE legg fram “Veileder i personellsikkerhet for kraftforsyningen”

Personellsikkerheit har under det gjeldande trusselbiletet fått ekstra aktualitet. Samstundes manglar Kraftberedskapsforskrifta detaljerte reglar. NVE har derfor gitt ut ein rettleiar i personellsi...
Publisert 25.01.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE lanserer digital veiledning til kraftberedskapsforskriften

NVE har oppdatert veiledningen til kraftberedskapsforskriften. Vi lanserer den nå som en digital veileder på våre nettsider. Dette skal bidra til en mer brukervennlig veileder som kan oppdateres fo...
Publisert 12.01.2024
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Velkommen til NVEs kraftberedskapskonferanse i januar

NVEs kraftberedskapskonferanse går av stabelen 16.-17. januar 2024. Konferansen setter søkelys på hvordan kraftforsyningen kan være best mulig forberedt på et bredt spekter av utfordringer. Det bli...
Publisert 13.12.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Vi har åpnet påmeldingen til fagdagen EkomKraft 2024

25.april inviterer vi til en felles fagdag om beredskap og styrket samarbeid. EkomKraft er et samarbeid mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE har sett nærare på verknaden av tillit i tilsynsprosessen

Er tillit ein føresetnad eller eit hinder ved kontroll av etterlevinga av krav? Dette spørsmålet diskuterer ei forstudie gjennomført av NVE.
Publisert 07.11.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap