Nyhetsarkiv

Viser 2304 nyheter fra arkivet

NVE har gjeve Statnett løyve til å bygge ny transformatorstasjon i Fortun

Den 16. mai gav Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett SF løyve til å bygge ein ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir konsesjon til endringer i Mandals drikkevannsforsyning

De planlagte endringene på E39 gjør at det er behov for å legge om drikkevannsforsyningen i Mandal. NVE har derfor gitt Lindesnes kommune tillatelse til å overføre vann fra Møglandsvatn til Skadber...
Publisert 02.05.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE arrangerer veiledningsseminar om konsesjonsbehandling av nettanlegg

Hvordan kan vi effektivisere konsesjonsbehandlingen av nettanlegg – og jobbe raskere og bedre sammen? Det er temaet for NVEs seminar den 4.juni. Arrangementet er for deg som jobber med konsesjonssø...
Publisert 18.04.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir konsesjon til nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger

Statnett SF og Lnett AS får konsesjon til å bygge og drive nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger kommune. Samtidig har de fått lov til å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon.
Publisert 10.04.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir Statnett tillatelse til å bygge ny koblingsstasjon i Vestby

Statnett har fått konsesjon til å bygge nye Langerud koblingsstasjon i Vestby kommune. NVE har samtidig gitt tillatelse til å forsterke kaia ved Nesset for å kunne ta imot transport som kommer sjøv...
Publisert 22.03.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gjev løyve til å bygge vannkraftverk i Sirdal

Gjosa kraftverk AS har fått konsesjon til å bygge Gjosa kraftverk i Sirdal kommune i Agder. Vannkraftverket vil produsere 7,65 GWh, som svarer til straumbruken til om lag 380 husstandar. NVE har st...
Publisert 14.03.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Gjøvik

NVE har gitt Statnett SF tillatelse til å bygge og drive nye Skyberg transformatorstasjon i Gjøvik kommune. Elvia AS får samtidig konsesjon til regionalnettsanlegg i stasjonen.
Publisert 29.02.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir konsesjon og varsler overtredelsesgebyr til Green Mountain på Hamar

NVE har gitt Green Mountain tillatelse til å bygge Heggvin transformatorstasjon, som skal forsyne det planlagte datasenteret ved Hamar med strøm. Samtidig har Green Mountain blitt varslet om at de...
Publisert 14.02.2024
Nyheter, Konsesjon