Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Kvartalsrapport for konsesjonsbehandling

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en rapport som gir en oversikt over konsesjonsbehandlingen i første kvartal 2024.
Publisert 12.06.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE sender ​​forslag til utredningsprogram for Sørlige Nordsjø II​ på høring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding fra selskapet Ventyr om et offshore vindkraftverk i havvindområdet Sørlige Nordsjø II. Anlegget skal tilknyttes kraftnettet på land,...
Publisert 31.05.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE har gjeve Statnett løyve til å bygge ny transformatorstasjon i Fortun

Den 16. mai gav Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett SF løyve til å bygge ein ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir konsesjon til endringer i Mandals drikkevannsforsyning

De planlagte endringene på E39 gjør at det er behov for å legge om drikkevannsforsyningen i Mandal. NVE har derfor gitt Lindesnes kommune tillatelse til å overføre vann fra Møglandsvatn til Skadber...
Publisert 02.05.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE arrangerer veiledningsseminar om konsesjonsbehandling av nettanlegg

Hvordan kan vi effektivisere konsesjonsbehandlingen av nettanlegg – og jobbe raskere og bedre sammen? Det er temaet for NVEs seminar den 4.juni. Arrangementet er for deg som jobber med konsesjonssø...
Publisert 18.04.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir konsesjon til nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger

Statnett SF og Lnett AS får konsesjon til å bygge og drive nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger kommune. Samtidig har de fått lov til å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon.
Publisert 10.04.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir Statnett tillatelse til å bygge ny koblingsstasjon i Vestby

Statnett har fått konsesjon til å bygge nye Langerud koblingsstasjon i Vestby kommune. NVE har samtidig gitt tillatelse til å forsterke kaia ved Nesset for å kunne ta imot transport som kommer sjøv...
Publisert 22.03.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gjev løyve til å bygge vannkraftverk i Sirdal

Gjosa kraftverk AS har fått konsesjon til å bygge Gjosa kraftverk i Sirdal kommune i Agder. Vannkraftverket vil produsere 7,65 GWh, som svarer til straumbruken til om lag 380 husstandar. NVE har st...
Publisert 14.03.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Gjøvik

NVE har gitt Statnett SF tillatelse til å bygge og drive nye Skyberg transformatorstasjon i Gjøvik kommune. Elvia AS får samtidig konsesjon til regionalnettsanlegg i stasjonen.
Publisert 29.02.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir konsesjon og varsler overtredelsesgebyr til Green Mountain på Hamar

NVE har gitt Green Mountain tillatelse til å bygge Heggvin transformatorstasjon, som skal forsyne det planlagte datasenteret ved Hamar med strøm. Samtidig har Green Mountain blitt varslet om at de...
Publisert 14.02.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gir tillatelse til å bygge strømforsyning til Morrows batterifabrikk i Arendal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Glitre Nett tillatelse til å bygge nye ledninger og stasjoner i Froland og Arendal kommuner, som skal forsyne Morrows batterifabrikk i Arendal.
Publisert 09.02.2024
Nyheter, Konsesjon

NVE gjev ikkje løyve til bygging av Tverråna kraftverk i Lindesnes

Ei utbygging av Tverråna kraftverk vil etter NVE sitt syn føre med seg store terrenginngrep, som er negative for landskap og friluftsliv. NVE meiner at ein produksjon på 3,6 GWh, som svarar til pro...
Publisert 14.12.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår nye miljøkrav for vasskraftverka i Eidfjord Nord

I vilkårsrevisjonen av Eidfjord Nord tilrår NVE nye og moderne vilkår for vasskraftverka i området. Mellom anna vil laks og sjøaure nedstrøms Vøringsfossen få betre miljøhøve. Totalproduksjonen vil...
Publisert 14.12.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE tydeliggjør kriterier for søknader om nett, sol- og vindkraft

NVE forventer stor pågang av konsesjonssaker for nett, vind- og solkraftprosjekter. For å sikre at ressursene brukes effektivt tydeliggjør NVE nå hvilke kriterier som gjør at saker prioriteres opp...
Publisert 26.10.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Kristiansund og Averøy

NVE har gitt Mellom AS tillatelse til å bygge en 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.
Publisert 25.10.2023
Nyheter, Konsesjon

Vinkelfallet kraftverk får konsesjon med nye miljøkrav

NVE pålegger Vinkelfallet kraftverk i Ringebu nye miljøkrav, som skal bedre forholdene for storørreten i Våla. Dette vil kreve utbedringer og påvirker kraftproduksjonen til anlegget.
Publisert 15.09.2023
Nyheter, Konsesjon