Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

NVE gjev ikkje løyve til bygging av Tverråna kraftverk i Lindesnes

Ei utbygging av Tverråna kraftverk vil etter NVE sitt syn føre med seg store terrenginngrep, som er negative for landskap og friluftsliv. NVE meiner at ein produksjon på 3,6 GWh, som svarar til pro...
Publisert 14.12.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår nye miljøkrav for vasskraftverka i Eidfjord Nord

I vilkårsrevisjonen av Eidfjord Nord tilrår NVE nye og moderne vilkår for vasskraftverka i området. Mellom anna vil laks og sjøaure nedstrøms Vøringsfossen få betre miljøhøve. Totalproduksjonen vil...
Publisert 14.12.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE tydeliggjør kriterier for søknader om nett, sol- og vindkraft

NVE forventer stor pågang av konsesjonssaker for nett, vind- og solkraftprosjekter. For å sikre at ressursene brukes effektivt tydeliggjør NVE nå hvilke kriterier som gjør at saker prioriteres opp...
Publisert 26.10.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Kristiansund og Averøy

NVE har gitt Mellom AS tillatelse til å bygge en 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.
Publisert 25.10.2023
Nyheter, Konsesjon

Vinkelfallet kraftverk får konsesjon med nye miljøkrav

NVE pålegger Vinkelfallet kraftverk i Ringebu nye miljøkrav, som skal bedre forholdene for storørreten i Våla. Dette vil kreve utbedringer og påvirker kraftproduksjonen til anlegget.
Publisert 15.09.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE gir Statnett og Elvia tillatelse til å bygge Liåsen transformatorstasjon i Oslo

NVE har gitt Statnett SF og Elvia AS tillatelse til å bygge og drifte nye Liåsen transformatorstasjon ved Klemetsrud i Oslo kommune. Stasjonen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten og øke kapas...
Publisert 17.08.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE gir Linja AS tillatelse til å overta nettanlegg på Sunnmøre, men avslår konsesjon til øvrige anlegg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet

NVE har avslått søknaden fra nettselskapet Linja AS om å overta konsesjonene til Statnett for regionalnett i Romsdal, Nordmøre, Trøndelag og Innlandet. Linja får derimot konsesjon til å overta regi...
Publisert 06.07.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for kraftverka i Svelgenvassdraget

Svelgen Kraft AS har søkt om løyve til vidare drift av kraftverka Svelgen I og II i Bremanger kommune. NVE tilrår at dei får fornya konsesjon med meir miljøvennlege konsesjonsvilkår, både for kraft...
Publisert 05.07.2023
Nyheter, Konsesjon