Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Oversikt over utviklingen i energibruk i Norge – ny rapport fra NVE

Energisystemet er i en stor omstilling og årene 2020 til 2022 var spesielle år. Vi opplevde  covid-19-pandemien med mye hjemmekontor og lite reising, invasjon i Ukraina og rekordhøye priser. I till...
Publisert 20.12.2023
Nyheter, Energi

God ressurssituasjon før vinteren, men venter perioder med høye priser

NVEs analyser viser at ressurssituasjonen før vinteren er god, og vi ser ingen fare for energiknapphet denne vinteren.
Publisert 15.12.2023
Nyheter, Energi

NVE anbefaler en ny prosess for utvikling av havvind og strømnett til havs

Norges vassdrag- og energidirektorat har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert hvordan prosessene for havvind bør foregå, fra åpning av nye arealer til utbyggingsstart. Leveransen er...
Publisert 15.12.2023
Nyheter, Energi

Langt flere kraftprosjekter i Finnmark enn det er plass til i strømnettet

Regjeringen presenterte i august et kraft- og industriløft for Finnmark. Som oppfølging av dette har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bedt kraftprodusentene informere om modne prosjekter...
Publisert 23.11.2023
Nyheter, Energi

NVE gir innspill til forskriftsendringer for energimerking av bygg

Endringsforslagene til energimerkingen for bygg legger vekt på at ordningen bli enklere å forstå og gir forbrukere en god indikasjon på antatte energikostnader i forskjellige bygninger. Det legges...
Publisert 02.11.2023
Nyheter, Energi

Kvartalsrapporten for kraftsituasjonen Q3

Kraftsituasjonen i Norge i tredje kvartal var preget av store prisforskjeller mellom de norske prisområdene, hvor Sørvest-Norge (NO2) lå klart høyere i pris enn de resterende prisområdene.
Publisert 25.10.2023
Nyheter, Energi

NVE ber kraftprodusenter varsle om modne prosjekter i Finnmark

NVE jobber med å utarbeide en helhetlig prosess for hvordan saker om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark skal tas til behandling den nærmeste tiden. Arbeidet er et resultat av regjeringens mål...
Publisert 25.10.2023
Nyheter, Energi

Energiomstillingen er en krevende balansegang

NVE forventer at den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge i 2030 vil være høyere enn vi var vant med før 2021.  En svak norsk kraftbalanse og høye forventede priser på gass og CO2 vil holde prisene...
Publisert 18.10.2023
Nyheter, Energi