Publisert 20.12.2023

Oversikt over utviklingen i energibruk i Norge – ny rapport fra NVE

Energisystemet er i en stor omstilling og årene 2020 til 2022 var spesielle år. Vi opplevde  covid-19-pandemien med mye hjemmekontor og lite reising, invasjon i Ukraina og rekordhøye priser. I tillegg ble det satt ny rekord i effektbruk i Norge. Endringer i energibruken kan du lese om i Energibruksrapporten 2023 fra NVE.

– Som en del av NVEs oppdrag skal vi innhente data om energibruk i alle sektorer – både fossilt, fornybart, elektrisk og termisk. Energibruksrapporten gir en god oversikt og status på energibruken – og gir et godt grunnlag for å måle utviklingen fremover, sier Maren Esmark, seksjonssjef i NVE.

 Rapporten inneholder ikke nye tall eller analyser, men gir en sammenstilling og presentasjon av oppdaterte tall som allerede er publisert enten hos NVE eller Statistisk Sentralbyrå.

Rapporten dekker bruk av alle energivarer, og i tillegg til strøm vises også bioenergi, fjernvarme, olje, gass og fossilt drivstoff. Rapporten gir en utfyllende beskrivelse av energibruken i husholdninger, tjenesteytende næringer, industri og petroleumssektoren. I tillegg vises oppdaterte tall for kraftforbruket i Norge første tre kvartal 2023. 

– Vi har ansvaret for å vise og presentere energibruken i de forskjellige sektorene i Norge, og har en koordinerende rolle for energieffektivisering. Vi ser behov for at oppdaterte fakta om utviklingen i energibruk er presentert i en form som er lett tilgjengelig, sier Esmark.

NVE publiser årlig langsiktig kraftmarkedsanalyse, som har fokus på strøm og er en framskriving av kraftproduksjon, forbruk og kraftpris. Energibruksrapporten har derimot fokus på energibruk, i dag og historisk, og dekker alle energivarer.

 Energibruksrapporten gir mer informasjon og mer detaljerte data om energibruk, og kan sees som et supplement til våre analyser, sier Esmark.

 Hver måned publiserer NVE både faktiske og temperaturkorrigerte kraftbruksdata: Utvikling i månedlig strømforbruk - NVE 

 

Kontaktperson

Maren Esmark, seksjonssjef
mobil: 97183379