Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.01.2023 , sist oppdatert 22.02.2023

Utvikling i månedlig strømforbruk

Rapporten viser kraftbruken i Norge fra 2020. Rapporten vil bli oppdatert med tall for foregående måned i midten av hver måned. NVE presiserer at denne rapporten ikke er offisiell statistikk. Det vil derfor kunne forekomme avvik i rapporten sammenlignet med den offisielle kvalitetssikrede statistikken publisert av SSB, Elektrisitet (ssb.no)