Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

NVE mer enn halverer lista med aktuelle kraftprosjekter i Finnmark

NVE har vurdert 26 planer om ny kraftproduksjon i Finnmark. Av disse tar NVE nå 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen. De resterende 14 kraftprosjektene tas ikke til behandling.
Publisert 24.06.2024
Nyheter, Energi

Fortsatt positiv kraftbalanse mot 2028

Kraftbalansen i Norge blir svakere de nærmeste årene, men vi forventer fortsatt et kraftoverskudd i 2028. Det viser NVEs nye analyse av den kortsiktige kraftbalansen.
Publisert 20.06.2024
Nyheter, Energi

NVE anbefaler ny prisregulering for fjernvarme

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår ny modell for prisregulering av fjernvarme. Forslaget søker å skjerme kundene mot svært høye priser og samtidig sikre fjernvarmeselskapene nødve...
Publisert 19.06.2024
Nyheter, Energi

NVE inviterer til infomøte om kraftprosjekter i Finnmark

24.juni legger NVE fram en oversikt over hvilke kraftprosjekter i Finnmark som skal sendes på høring til høsten. Samme dag inviterer vi til et digitalt informasjonsmøte.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Energi

Nå tilbyr NVE automatisk nedlasting av vannkraft- og vindkraftdatabasen

NVE har databaser med informasjon om utbygde vannkraft- og vindkraftverk. Nå er disse dataene også tilgjengelig for automatisk nedlastning gjennom API, som gjør det enklere å holde fortløpende over...
Publisert 12.06.2024
Nyheter, Energi

Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2023

Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder i 2023. Klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge har gått ned blant annet på grunn av m...
Publisert 11.06.2024
Nyheter, Energi

NVE lanserer søknadsveileder for høyspent byggestrøm

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lanserer søknadsveileder og søknadsmal for byggestrøm.  Målet er å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for bygg- og anleggsbransjen.  
Publisert 14.05.2024
Nyheter, Energi

NVE pålegger Guleslettene vindkraftverk å fortsette undersøkelser av fugl

NVE har vedtatt at Guleslettene Vindkraft AS skal videreføre etterundersøkelsene som viser hvilken innvirkning vindkraftverket har på fugl. Dette vil gi NVE mer informasjon om eventuelle negative k...
Publisert 06.05.2024
Nyheter, Energi