Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Nytt vedtak om flimmerproblemer på Helgeland

Celsa Armeringsstål er ansvarlige for å rette opp flimmerproblemer på Helgeland. Det er konklusjonen etter at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fattet nytt vedtak.
Publisert 25.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Driften av kraftsystemet 2023

Året 2023 var preget av vedvarende flaskehalser mellom nord og sør i Norge det første halvåret, og i perioder inn mot Sørlandet (NO2). Selv om kraftprisene var lavere enn i 2022, lå de fortsatt høy...
Publisert 21.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett tredje kvartal 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i tredje kvartal 2024.
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME varsler unntak fra naturgassforskriften for Lyse NEO AS

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil forlenge unntak fra bestemmelser i naturgassforskriften med 5 år. Før endelig vedtak ønsker RME innspill fra aktører som blir berørt av vedtaket.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME vil styrke strømkundens rettigheter

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil bidra til å styrke kundenes rettigheter hvis de klager til nettselskapet på mangelfull leveringskvalitet. RME foreslår også mindre endringer i regu...
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Husholdningene byttet kraftleverandør 62 541 ganger i første kvartal 2024

Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det 36 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 35 000 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i januar med 22 428 bytter.
Publisert 11.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Avbrotstatistikken 2023

I 2023 var leveringspålitelegheita på 99,974 prosent. Det vil seie at 0,026 prosent av den elektriske energien ikkje nådde fram til straumkunden på grunn av feil eller utkoplingar. Det viser avbrot...
Publisert 05.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME vil ha raskere tilknytning til strømnettet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender på høring forslag om to endringer i inntektsreguleringen som vil bidra til at nettkunder får tilknytning til strømnettet raskere.
Publisert 28.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi