Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE gjør flere endringer i leveringskvalitetsforskriften

Endringene vil styrke både sluttbrukernes og kraftprodusentenes rettigheter og forbedrer avbruddsrapporteringen til NVE.
Publisert 19.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Hundre FoU-prosjekter gir bedre strømnett

NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler kraftnettet mer effektivt.
Publisert 19.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Større investeringar og billigare drift

Drift- og vedlikehaldskostnadene til nettselskapa var ti prosent lågare i 2016 enn dei var i 2007, målt i realverdi. Dei årlege investeringane har nesten tredobla seg i same periode. Totalt er nett...
Publisert 18.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Mange kraftleverandørbytter blant næringskundene

Det ble foretatt 44 prosent flere leverandørskifter blant næringskundene i 3. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.
Publisert 14.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Over halvparten av landets strømkunder har fått installert ny smart strømmåler

Per november 2017 har over halvparten av landets vel 2,9 millioner målepunkt fått installert ny smart strømmåler. Før året er omme vil nettselskapene ha installert over 1,6 millioner smarte målere.
Publisert 05.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Varsel om inntektsramme for 2018

NVE sender i dag ut varsel om inntektsramme for 2018 til alle nettselskap. Til sammen er denne beregnet til 16,9 mrd. kroner, ekskludert Statnett. 
Publisert 01.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Høring om ny nettleiestruktur som skal gi lavere nettkostnader

NVE vil at nettselskapene skal utforme nettleien slik at strømkundene kan velge et nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på en gang. Et jevnere strømforbruk uten store for...
Publisert 30.11.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Ny frist for overføring av APAM

Nettselskapene vil beholde ansvaret for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt (APAM) frem til Elhub settes i drift.
Publisert 17.11.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi