Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Omløpsventiler i småkraftverk driftes uheldig

Studier utført ved fem ulike småkraftverk viser at omløpsventiler driftes slik at verdifulle fiskebestander kan bli skadelidende. Omløpsventilene åpnes og lukkes på en måte som fører til at fisk ka...
Publisert 04.12.2017
Nyheter, Tilsyn

Tilsyn med energimerkeforskriften for produkter viser fortsatt mye feilmerking

NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i butikker og i reklame overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2016 hadde fortsatt butikker hvor produktene var ma...
Publisert 23.10.2017
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til Statkraft Energi AS

NVE har ilagt Statkraft Energi AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for brudd på manøvreringsreglementet for Alta kraftverk i Altavassdraget i januar 2017.
Publisert 19.06.2017
Nyheter, Tilsyn

Årsrapport for NVEs tilsynsvirksomhet

Stor aktivitet og mange anlegg under bygging i energibransjen i 2016, ble fulgt opp av tilsvarende stor tilsynsaktivitet fra NVE.
Publisert 03.04.2017
Nyheter, Tilsyn

Stor variasjon i praksis av start/stopp-kjøring av kraftverk

Undersøkelser av 256 nyere kraftverk viser stor variasjon i praktiseringen av start/stopp-kjøring. Hovedkonklusjonen i undersøkelsene er at antall start/stopp for hvert enkelt kraftverk ikke synes...
Publisert 27.03.2017
Nyheter, Tilsyn

Rapporterte hendelser og ulykker ved vassdragsanlegg i 2016

NVE har mottatt melding om 21 meldepliktige hendelser, dvs. ulykker og uønskede hendelser, ved dammer og vannveier i 2016.
Publisert 09.03.2017
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til Lødingen Fisk AS

NVE ilegger settefiskselskapet Lødingen Fisk AS et overtredelsesgebyr på 6 000 000 kroner for å ha tappet Bresjavatnet i Lødingen kommune i Nordland under laveste tillatte vannstand. Bruddet foregi...
Publisert 18.01.2017
Nyheter, Tilsyn