Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Fagsamlinger i region vest våren 2018

Våren 2018 vil det holdes fagsamlinger i region vest. Først ut er samling i Skei 30 - 31 januar. Målet for fagsamlingene er at kommunene skal, i sammerbeid med konsulenter, bli i bedre stand til å...
Publisert 24.11.2017
Nyheter, Skred og vassdrag

Sørlandet flommet over igjen søndag 22. oktober og tirsdag 24.oktober

Aust-Agder ble hardest rammet i denne flomhendelsen.  Den voldsomme nedbøren fikk store konsekvenser for kommuner og innbyggere. Det gikk spesielt ut over Tvedestrand, som til sammen fikk opp mot 2...
Publisert 27.10.2017
Nyheter, Skred og vassdrag

Ny veileder innen NVEs saksområder i arealplanlegging

Veilederens hovedformål er å klargjøre hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs saksområder i arealplan­legging, og hva som skal til for at disse interessene...
Publisert 29.09.2017
Nyheter, Skred og vassdrag

Flomsonekart for Nitelva i Nittedal kommune

NVE har overlevert flomsonekart til Nittedal kommune. Kartet viser blant annet at mye bebyggelse ligger utsatt til for en 200-årsflom.
Publisert 21.09.2017
Nyheter, Skred og vassdrag

Ressurser innen naturfare finner hverandre

Toppledere fra åtte etater møttes denne uka hos NVE for å bli bedre til å håndtere naturfarer.
Publisert 30.08.2017
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE ønsker å gjøre det enklere for kommunene å anvende areal med risiko for fjellskred

Kommunene opplever at det er sterke begrensninger på videreutvikling av eiendommer i områder med risiko for fjellskred. Selv mindre bruksendringer krever endring av overordnet kommunale planer. For...
Publisert 29.08.2017
Nyheter, Skred og vassdrag

275 millioner til sikringstiltak mot flom- og skred og til miljøtiltak i vassdrag i 2016

NVE har i 2016 sluttført 87 sikringstiltak. En rekke av tiltakene er større tiltak som sikrer mot kvikkleireskred og andre typer skred som utføres over flere år. Krise- og hastetiltakene knytter se...
Publisert 29.06.2017
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre oversikt over skredfare i Ålesund kommune

Ålesund kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser blant annet at deler av eksisterende bebyggelse ligger innenfor faresonegrensene for skred me...
Publisert 26.06.2017
Nyheter, Skred og vassdrag