Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE bistår ved kvikkleireskred i Gjerdrum kommune

Det har gått et stort kvikkleireskred i Gjerdrum kommune. NVE har satt beredskap og bistår nødetatene med faglig rådgivning.
Publisert 30.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre simulering av steinsprangutløp

Ny rapport om ulike muligheter for å simulere steinsprangutløp i skredfareutredninger er klar.
Publisert 18.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

NVEs sikringsarbeid på Svalbard avsluttet for i år

Arbeidet med å sikre bebyggelsen i Longyearbyen mot skred er avsluttet for vinteren. Sikringsarbeidet er en følge av to alvorlige skredhendelser i 2015 og 2017. Her forteller NVEs prosjektleder lit...
Publisert 17.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre oversikt over skredfaren i Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. Det er jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør størst fare for den mest utsatte bebyggelsen.
Publisert 15.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Folkemøte om naturfare på Svalbard

2. desember arrangeres et digitalt folkemøte om snøskred, skredsikring, beredskap og isbjørn i Longyearbyen.
Publisert 02.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre oversikt over skredfaren i Flakstad kommune

Flakstad kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. I de fleste områdene er snøskred den skredtypen som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse.
Publisert 20.11.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Ny rettleiar frå NVE for utgreiing av skredfare

NVE har utarbeida ein ny rettleiar for utgreiing av skredfare for bratt terreng. Rettleiaren er for deg som skal bestille eller utføre ei slik utgreiing.
Publisert 13.11.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre modellering av jordskred i Norge

En ny rapport gir nå bedre bruk av modellverktøy for skred.
Publisert 23.10.2020
Nyheter, Skred og vassdrag