Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

NVE bistår ved kvikkleireskred i Gjerdrum kommune

Det har gått et stort kvikkleireskred i Gjerdrum kommune. NVE har satt beredskap og bistår nødetatene med faglig rådgivning.
Publisert 30.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Nybrottsarbeid på cybersikkerhet

NVE har tatt initiativ til at det utvikles en cyberfysisk lab på NTNU og at kraftbransjen utvikler ny kompetanse på sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare.
Publisert 18.12.2020
Nyheter, Tilsyn

Rettleiar til kraftberedskapsforskrifta

NVE har revidert rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta. Den reviderte rettleiaren forklarar forskriftskrava og viser til eksempel, standardar, anna regelverk og andre kjelder. Det vil bidra til...
Publisert 22.12.2020
Nyheter, Tilsyn

NVE gjev konsesjon til ny transformatorstasjon og kraftleidning mellom Opstad og Håland i Rogaland

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Lyse Elnett løyve til å bygge og drive ei ny kraftleidning mellom Opstad i Hå kommune og ein ny transformatorstasjon ved Håland i Time kommune....
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Konsesjon

Får ikkje løyve til regulering av fem vatn i Lund kommune

NVE gjev avslag på søknadene frå Neset Kraft AS om regulering av fleire vatn i Lund kommune. Etter NVE sitt syn står ikkje dei negative konsekvensane av å regulere fem vatn i rimeleg forhold til ei...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Konsesjon

Høring: forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender forslag til endring i forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) i forbindelse med gjennomføri...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Energi

Vil vurdere moglege tiltak for auka måling av veglysanlegg

Ein ny utgreiing konkluderar med at AMS-måling bør nyttast i nye veglysanlegg, men primært også i eksisterande umålte anlegg, viss dette ikkje medfører uforholdsmessig store investeringar. Reguleri...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE gir overtredelsesgebyrer for brudd på elsertifikatloven

NVE ilegger BKK AS og TrøndelagKraft AS overtredelsesgebyr på 100 000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. Boliden Odda AS er varslet om et gebyr. I ytterste konsekvens vil...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Energi