Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

NVE bistår ved kvikkleireskred i Gjerdrum kommune

Det har gått et stort kvikkleireskred i Gjerdrum kommune. NVE har satt beredskap og bistår nødetatene med faglig rådgivning.
Publisert 30.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Nybrottsarbeid på cybersikkerhet

NVE har tatt initiativ til at det utvikles en cyberfysisk lab på NTNU og at kraftbransjen utvikler ny kompetanse på sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare.
Publisert 18.12.2020
Nyheter, Tilsyn

Rettleiar til kraftberedskapsforskrifta

NVE har revidert rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta. Den reviderte rettleiaren forklarar forskriftskrava og viser til eksempel, standardar, anna regelverk og andre kjelder. Det vil bidra til...
Publisert 22.12.2020
Nyheter, Tilsyn

NVE gjev konsesjon til ny transformatorstasjon og kraftleidning mellom Opstad og Håland i Rogaland

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Lyse Elnett løyve til å bygge og drive ei ny kraftleidning mellom Opstad i Hå kommune og ein ny transformatorstasjon ved Håland i Time kommune....
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Konsesjon

Får ikkje løyve til regulering av fem vatn i Lund kommune

NVE gjev avslag på søknadene frå Neset Kraft AS om regulering av fleire vatn i Lund kommune. Etter NVE sitt syn står ikkje dei negative konsekvensane av å regulere fem vatn i rimeleg forhold til ei...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Konsesjon

Høring: forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender forslag til endring i forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) i forbindelse med gjennomføri...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Energi

Vil vurdere moglege tiltak for auka måling av veglysanlegg

Ein ny utgreiing konkluderar med at AMS-måling bør nyttast i nye veglysanlegg, men primært også i eksisterande umålte anlegg, viss dette ikkje medfører uforholdsmessig store investeringar. Reguleri...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE gir overtredelsesgebyrer for brudd på elsertifikatloven

NVE ilegger BKK AS og TrøndelagKraft AS overtredelsesgebyr på 100 000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. Boliden Odda AS er varslet om et gebyr. I ytterste konsekvens vil...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Energi

Bedre simulering av steinsprangutløp

Ny rapport om ulike muligheter for å simulere steinsprangutløp i skredfareutredninger er klar.
Publisert 18.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Korona betyr lite for aktiviteten til nettselskapene

I en spørreundersøkelse fra RME svarer 86 prosent av nettselskapene at koronapandemien har hatt liten betydning på deres investeringer og vedlikehold av nettet i 2020. Når det gjelder planene for 2...
Publisert 18.12.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVEs sikringsarbeid på Svalbard avsluttet for i år

Arbeidet med å sikre bebyggelsen i Longyearbyen mot skred er avsluttet for vinteren. Sikringsarbeidet er en følge av to alvorlige skredhendelser i 2015 og 2017. Her forteller NVEs prosjektleder lit...
Publisert 17.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Sammenhengende vær i Nord-Europa skaper utfordringer i et fornybart kraftsystem

Nye analyser fra NVE viser at det er lite vind i år med lite nedbør, og mye vind når det er mye nedbør. De sammenfallende variasjonene i værforhold kan gi utfordringer for både det norske og det eu...
Publisert 17.12.2020
Nyheter, Energi

Nye tall fra NVE viser at småkraft drifter sine vannkraftanlegg like billig som stor vannkraft

Nye vurderinger viser at det er nødvendig å gjøre endringer for vannkraftverk under 10 MW som bedre representerer kostnadsnivået i bransjen. I konsesjonsbehandlingen vurderer NVE hvilke vannkraft-...
Publisert 17.12.2020
Nyheter, Energi

Kraftsituasjonen veke 50, 2020

Ny utvekslingsforbindelse til Tyskland og rekordhøg nettoeksport
Publisert 16.12.2020
Rapporter, Kraftsituasjonen

Bedre oversikt over skredfaren i Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. Det er jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør størst fare for den mest utsatte bebyggelsen.
Publisert 15.12.2020
Nyheter, Skred og vassdrag

Kraftsituasjonen veke 49, 2020

Høg norsk kraftproduksjon og auke i kraftprisar
Publisert 09.12.2020
Rapporter, Kraftsituasjonen