NVE bistår ved kvikkleireskred i Gjerdrum kommune - NVE

Det har gått et stort kvikkleireskred i Gjerdrum kommune. NVE har satt beredskap og bistår nødetatene med faglig rådgivning.

Regionsjef Toril Hofshagen og politiet gir informasjon til pressen utenfor Kulturhuset i Ask. Foto: NVE

30.12 om morgenen gikk det et stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune. NVE har satt beredskap og bistår nødetatene, med faglig rådgivning om hvilken områder som må evakueres og hvordan redningsarbeidet kan gjennomføres på en tryggest mulig måte.

Svært dramatisk hendelse

- Vi føler med alle som har blitt rammet og nå opplever stor utrygghet, midt i juledagene. Dette er en svært dramatisk hendelse, med mange evakuerte og store ødeleggelser. Vårt fokus nå er å bistå nødetatene i redningsarbeidet og få oversikt, sier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Fortløpende vurderinger gjøres, basert på oppdatert informasjon fra helikoptre og droner som er inne i området, i tillegg til kunnskap om grunnforholdene i området. NVE benytter geoteknisk kompetanse fra NGI i tillegg til egne fagressurser.

Lite sannsynlig med flere store skred

Dette er et område som har vært delvis kartlagt tidligere, og det er kjent at det er kvikkleire i området. Det skal imidlertid spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Gjerdrum, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå. Det er imidlertid viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger.

Leirmassene er ustabile. Vi fraråder å oppholde seg langs skredkantene. På politiets nettsider finner du kart over evakuert område.

Informasjon om skredet oppdateres fortløpende på forsiden av www.nve.no.

Generell informasjon om kvikkleire, kartlegging og kvikkleireskred finner du på nettsidene våre.