Publisert 14.03.2024

Meld deg på NVEs naturfarewebinar om nytt aktsomhetskart for kvikkleireskred

NVE har laget et nytt kartprodukt som viser hvor man må vise aktsomhet mot kvikkleireskred i byggesaker og arealplaner. Vi arrangerer nå et digitalt webinar hvor du får du en innføring i hvordan du skal bruke kartet og hvordan det er laget.

Foto: NVE

Webinaret arrangeres torsdag 18. april og varer fra kl. 12.00 – 14.00. Her får du blant annet svar på disse spørsmålene:

  • Hva er aktsomhetskart for kvikkleireskred?
  • Hvorfor er det et aktsomhetskart når det finnes et kart med kvikkleiresoner?
  • Kan man ikke lenger bruke kriteriene i steg 2 og 3 i prosedyren i NVE veileder 1/2019?
  • Jeg ønsker å laste ned kartet og bruke det i en plansak, hva gjør jeg?
  • Hvordan bruke kartet i arealplaner?
  • Hvordan er kartet laget?
  • Fins det lokale forhold jeg kan sjekke som «trumfer» kartet?
  • Kan jeg bruke kartet i en byggesak?

Sammen med faresonene for kvikkleireskred er det nå mulig å bruke temakartet «kvikkleireskredfare» for enkelt å se om det er behov for videre utredning.

Webinaret blir tatt opp og lagt ut på NVEs nettsider i etterkant. Det blir mulighet for å stille spørsmål underveis. 

Meld deg på her

Kontakt
Ellen Elizabeth Davis Haugen
Senioringeniør i skredseksjonen
E-post: edha@nve.no