Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

NVE gjev konsesjon til ny transformatorstasjon og kraftleidning mellom Opstad og Håland i Rogaland

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Lyse Elnett løyve til å bygge og drive ei ny kraftleidning mellom Opstad i Hå kommune og ein ny transformatorstasjon ved Håland i Time kommune....
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Konsesjon

Får ikkje løyve til regulering av fem vatn i Lund kommune

NVE gjev avslag på søknadene frå Neset Kraft AS om regulering av fleire vatn i Lund kommune. Etter NVE sitt syn står ikkje dei negative konsekvensane av å regulere fem vatn i rimeleg forhold til ei...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Konsesjon

Løyve til å byggje nye jordkablar i Halden kommune

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS løyve til å byggje to jordkablar i Halden kommune i Viken fylke. 
Publisert 23.11.2020
Nyheter, Konsesjon

Vardafjellet vindkraftverk – NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner

NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner ved Vardfjellet vindkraftverk på grunn av forstyrrelser i det digitale bakkenettet.
Publisert 13.11.2020
Nyheter, Konsesjon

Lokale virkninger av vindkraft – konsulentrapport utarbeidet for NVE

Det er for tiden stort engasjement rundt vindkraft og virkninger for berørte lokalsamfunn. Nå er det utarbeidet en FOU-rapport som kan danne grunnlaget for et større forskningsprosjekt rundt temaet. 
Publisert 13.11.2020
Nyheter, Konsesjon

Avslag på utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytning for Ytre Vikna II vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen for Ytre Vikna II vindkraftverk.
Publisert 11.11.2020
Nyheter, Konsesjon

NVE godkjenner søknader om endring av konsesjonen, detaljplan/MTA og ekspropriasjon for Lillesand vindkraftverk

Godkjenningene gjelder bla. reduksjon fra fire til tre vindturbiner og ekspropriasjonstillatelse for å gjøre nødvendige utbedringer av Nordbøveien. NVE har satt nye vilkår for bruk av hinderlys og...
Publisert 09.11.2020
Nyheter, Konsesjon

Revisjon av konsesjonsvilkår for Røssågavassdraget i Nordland

Dei tre kommunane Hemnes, Hattfjelldal og Grane, har gått saman om samla krav til miljøforbetrande tiltak i vatn og vassdrag som blir påverka av reguleringane i Røssågavassdraget. På grunnlag av de...
Publisert 05.11.2020
Nyheter, Konsesjon