Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje HLK Produksjon AS nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin i Skoddebergvassdraget i Skånland kommune i Troms fylke.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Konsesjonskraftprisen for 2016

Konsesjonskraftprisen for 2016 er fastsatt til 11,42 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2015, som er 10,60 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2016.
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Seks løyve og fire avslag til småkraftverk i Nesset og Rauma i Møre og Romsdal

NVE gjev løyve til Kvidalselva og Skorga kraftverk i Nesset kommune, og Skorgeelva, Morgådalselva, Loftdalselva og Rabbelva kraftverk i Rauma kommune. Fire av kraftverka, Strandelva kraftverk i Nes...
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Tilrår standardvilkår for overføring av Veo til Tessevassdraget

NVE har handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for overføring av Veo til Tessevassdraget i Lom kommune i Oppland. NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføra standardvilkår etter vassdragsre...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Svorunden kraftverk

NVE gjev ikkje NGK Utbygging AS løyve til å bygge Svorunden kraftverk i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke, grunna negative verknadar for landskap og biologisk mangfald.
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Nundalselvi kraftverk i Årdal

NVE gjev Småkraft AS løyve til å bygge Nundalselvi kraftverk i Nundalselvi i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil ha ein årleg produksjon på om lag 14 GWh. Dette tilsvarar forbruket ti...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Løyve til endring av konsesjon på 132 kV-leidningen Saltbotn–Årsandøy–Kolsvik

NVE gjev NTE Nett AS løyve til å byggje og drive den om lag 68,6 kilometer lange 132 kV kraftleidningen med komposittmastar. Løyvet gjeld også endring av trasé ved Sørfjordveien. Anlegga ligg i kom...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Tilrår løyve til overføring av Vetle Vendevatn

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Statkraft løyve til å overføre Vetle Vendevatn frå Vendovassdraget til Mågelivassdraget i Ullensvang herad og Odda kommune i Hordaland. Prosjektet vil...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon