Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Oppfølging av skredutsatt bebyggelse i Longyearbyen

Sysselmannen og NVE vil fortløpende vurdere den skredutsatte bebyggelsen i Longyearbyen inntil den overhengende snøskredsituasjonen er avklart. Ferdselsforbudet gjelder inntil videre.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Skred og vassdrag

Fornyet markedsplasskonsesjon for Nord Pool Spot AS

NVE har tildelt Nord Pool Spot AS ny konsesjon for organisert markedsplass for omsetning av elektrisk energi i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje HLK Produksjon AS nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin i Skoddebergvassdraget i Skånland kommune i Troms fylke.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Konsesjonskraftprisen for 2016

Konsesjonskraftprisen for 2016 er fastsatt til 11,42 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2015, som er 10,60 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2016.
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Måling av netto produksjon og innføringsdato for NBS

NVE har vedtatt en bestemmelse i avregningsforskriften som betyr at kraftprodusenter skal måle netto produksjon. NVE har også vedtatt at forskriftsendringer knyttet til nordisk balanseavregning (NB...
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Seks løyve og fire avslag til småkraftverk i Nesset og Rauma i Møre og Romsdal

NVE gjev løyve til Kvidalselva og Skorga kraftverk i Nesset kommune, og Skorgeelva, Morgådalselva, Loftdalselva og Rabbelva kraftverk i Rauma kommune. Fire av kraftverka, Strandelva kraftverk i Nes...
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Statnetts systemansvarskonsesjon fornyet

NVE har tildelt Statnett SF ny konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2018.
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Tilrår standardvilkår for overføring av Veo til Tessevassdraget

NVE har handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for overføring av Veo til Tessevassdraget i Lom kommune i Oppland. NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføra standardvilkår etter vassdragsre...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon