Publisert 18.12.2015 , sist oppdatert 31.10.2019

Statnetts systemansvarskonsesjon fornyet

NVE har tildelt Statnett SF ny konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2018.

Statnetts gjeldende konsesjon ble tildelt med varighet fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2015, og det var derfor behov for å fornye konsesjonen.

NVE har sett behov for en mer strukturert prosess rundt endringer i den systemansvarliges praktisering av systemansvaret. På bakgrunn av dette er det gjort endringer i vilkårene i konsesjonen for å sikre informasjon til berørte aktører, og for å sikre deres mulighet til å gi innspill i forkant av praksisendringer. Endringene i vilkårene i konsesjonen vil ikke innskrenke rammene systemansvarlig er gitt i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet til å fastsette praktisering av systemansvaret, som angitt i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, men vil føre til en mer transparent prosess rundt endringer i praktiseringen.

Konsesjonens varighet er tre år, men med adgang til å endre konsesjonen for å sikre harmoniserte vilkår i et integrert europeisk marked.

Kontaktperson

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 952 24 548