Publisert 18.12.2015 , sist oppdatert 31.10.2019

Måling av netto produksjon og innføringsdato for NBS

NVE har vedtatt en bestemmelse i avregningsforskriften som betyr at kraftprodusenter skal måle netto produksjon. NVE har også vedtatt at forskriftsendringer knyttet til nordisk balanseavregning (NBS), skal tre i kraft 3. oktober 2016.

Det eksakte referansepunktet for måling og avregning av produksjon har tidligere ikke vært forskriftsfestet, og dette har medført ulik praksis i bransjen. Forskriftsendringene innebærer at produksjon skal måles, eventuelt korrigeres til, netto produksjon. Netto produksjon er definert som brutto produksjon minus forbruk i hjelpeutstyr.

NVEs vedtak gir et entydig krav til måling og avregning av produksjon i Norge. De nye kravene om måling av netto produksjon harmonerer med europeiske anbefalinger, samt praksis i Finland og Sverige – noe som legger til rette for felles nordisk balanseavregning. I tillegg er bestemmelsen i tråd med grunnlaget for utstedelse av elsertifikater og opprinnelsesgarantier i Norge.

Bestemmelsen i avregningsforskriften paragraf 3-4 om måling av netto produksjon, skal tre i kraft mandag 6. juni 2016. Etter tidligere vedtak var ikrafttredelsesdato 1. januar 2016. Ny dato gir kraftprodusenter tilstrekkelig tid til å tilpasse sine rutiner og systemer.

Last ned NVE-rapport 2015-121 "Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester." (pdf)

 

 

Kontaktpersoner:

Førstekonsulent Uy Tran, tlf. 97 52 59 56

Seksjonsleder Heidi Kvalvåg, tlf. 92 03 30 51