Publisert 22.12.2015

Oppfølging av skredutsatt bebyggelse i Longyearbyen

Sysselmannen og NVE vil fortløpende vurdere den skredutsatte bebyggelsen i Longyearbyen inntil den overhengende snøskredsituasjonen er avklart. Ferdselsforbudet gjelder inntil videre.

Felles pressemelding fra NVE og Sysselmannen på Svalbard

NVE har ansvar for oppfølgingen, og vil i samarbeid med NGI gjennomføre skredfaglige vurderinger. Lokale observatører i Longyearbyen vil utføre daglige vurderinger i felt, og NVEs snøskredvarsling vil hver dag sende faglige vurderinger til Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre, som videreformidler meldingene lokalt. Snøskredeksperter fra NVE og NGI vil i tillegg gjennomføre en oppfølgende feltvurdering i romjula.

Ferdselsforbudet vil endres eller oppheves når skredfaglige vurderinger tilsier at dette kan skje.

Myndighetene har i denne sammenheng full fokus på sikkerhet.

 

 

Kontaktpersoner:

NVE:

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, tlf 945 07 349

Avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth, tlf 917 05 811

 

Sysselmannen på Svalbard:               

Sysselmann Kjerstin Askholt, tlf 905 71 326

Kommunikasjonsrådgiver Eva Therese Jenssen tlf 975 26 931